Strategisk designer til OlssønBarbieri

Designstudioet OlssønBarbieri spesialiserer seg på paknings- og identitetsdesign. Som et ledd i å videreutvikle studioet har de ansatt Andreea Tecusan, en designer med strategisk og digital kompetanse.

94617 538d0 original
Erika Barbieri, Henrik Olssøn og Andreea Tecusan. Foto: Anne Valeur

Andreea Tecusan har en master i design fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, med spesialisering i interaksjonsdesign. Hun har også studert ved Design Academy Eindhoven og har en tidligere grad i Arts Management.

– Vi har fulgt Andreea i noen år og er veldig takknemlige for at hun har kommet til oss, sier Erika Barbieri. – Hun er strategisk sterk og har et overordnet blikk for feltet og de utfordringene vi står overfor. I likhet med oss startet hun som produktdesigner, men utviklet seg raskt i en multidisiplinær, eksperimentell og diskursiv retning. Designerens rolle er i forandring, og vi har et ansvar for å utfordre overkonsum og endre måten vi produserer og forbruker på. Vi jobber mye med mat, drikke og skjønnhet, og der er det klare utfordringer når det kommer til bærekraft. Andreea deler våre ambisjoner, å skape meningsfulle og vakre prosjekter som inspirerer til holdningsendring og bidrar til en bedre fremtid.

Valget med å innhente annen kompetanse enn pakningsdesign underbygger planen om å vokse som et tverrfaglig designstudio.

– Designere har mulighet til å påvirke sosiale og kulturelle holdninger. sier Henrik Olssøn. – I tillegg til å løse gitte problemer når de har oppstått, er rollen vår også å synliggjøre latente problemer. Folk tror ikke lenger på slagord og påklistret autentisitet, og for å gjøre reelle forandringer trenger vi både spesialister og multidisiplinære designere som sammen kan håndtere de store utfordringene vi står overfor. Vi må også være involvert i bedrifters strategiske planlegging fra grunnen av. Det finnes mange innovative, modige foregangsbedrifter, og vi er heldige som allerede jobber med flere av dem. Fremover vil vi se etter flere designere som deler våre ambisjoner og som sammen med oss vil være med å utvikle OlssønBarbieri videre, avslutter Olssøn.