Unfold rigger seg for vekst med Kristian Lerø og Ida Myhre

NoA-selskapet Unfold skal vokse og henter inn ytterligere kompetanse på salg og prosjektledelse for å håndtere flere store produktutviklingsløp i tiden fremover.

Unfold
Kristian Lerø, Greg Lusk og Ida Myhre. Foto: Unfold

De digitale produktutviklerne i Unfold møter den økte etterspørselen i markedet ved å hente inn to nye ressurser: Kristian Lerø kommer inn i rollen som Client Director i selskapet. Han har over 15 års erfaring innen salg, event, markedsføring og innholdsproduksjon fra selskaper som eventbyrået NPG og mediehuset Estate Media.

– Unfolds metodikk skaper løsninger på komplekse problemstillinger på en effektiv måte som får produkter raskt ut i markedet. Vi ser et taktskifte nå der for eksempel kunstig intelligens gjør at den digitale utviklingen går enda raskere. Dette stiller norske selskaper overfor helt nye utfordringer, og det skal vi hjelpe dem å løse. Da må også vi omstille oss og tenke nytt, så vi kan skape enda mer verdi for de vi jobber med, sier Kristian Lerø.

Ida Myhre kommer inn i rollen som prosjektleder i Unfold. Hun har mange års erfaring fra digital utvikling og markedsføring i Good Morning Naug.

– Måten Unfold jobber i små, tverrfaglige produktteam appellerte veldig til meg. Det gir veldig god fart i prosjektet når du har produktledere, designere og utviklere som jobber tett sammen for å finne de gode løsningene, noe som gjør at vi kan skape mye resultater i prosjektene. Som prosjektleder kan jeg jobbe tett med de ulike fagteamene på tvers av prosjekter og være med å bygge digitale produkter som løser helt reelle problemer, sier Ida Myhre.

Kom tørrskodd igjennom fjoråret

– Fjoråret bød på mange utfordringer i et veldig tøft marked, men vi kom oss tørrskodd gjennom og med flere nye kunder inn døra. Vi har bevist at metodikken vår fungerer godt, og har en fleksibilitet i prosjektene våre de færreste andre utviklingsmiljøer har, og som kundene våre både forstår og verdsetter. Nå har vi kommet skikkelig i gang i nye lokaler sammen med de andre NoA-selskapene og ser stort rom for vekst både for oss i Unfold og for samarbeidsprosjekter på tvers. Derfor henter vi nå inn de riktige menneskene som skal bidra til å ta oss et godt steg videre og lykkes med egen strategi, sier daglig leder Greg Lusk.