Engasjerer med kollegahyllest

Arbeid av Dinamo

Kampanjen «Gode kolleger – en del av jobben» for Arbeidstilsynet har i løpet av sin første uke skapt stort engasjement hos norske arbeidstakere.

– Vi har forsøkt å sette søkelys på muligheter og positive ringvirkninger av at alle tar ansvar og bidrar til arbeidsmiljøet, i stedet for å fokusere på lovparagrafer og påbud. Det har tydeligvis slått an, sier kundeansvarlig Kristin Lied i Dinamo PR.

I løpet av den første uken har 15.000 besøkt kampanjesiden www.godkollega.no, 5000 har tatt «kollegatesten», over 600 har laget nyhetsartikkel om en kollega og totalt er det registrert i overkant av 130 redaksjonelle artikler i sammenheng med kampanjen.

Engasjement eksternt og internt. Kampanjen vil minne om at hver og en har stor påvirkningskraft på eget arbeidsmiljø, og samtidig vise en annen side av Arbeidstilsynet.
– Mens vi i Arbeidstilsynet tradisjonelt har fokusert på at arbeidsgiver har en plikt til å oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven, legger denne kampanjen vekt på hva hver enkelt ansatt kan bidra med. Det er moro å se at vi nå når nye målgrupper og skaper engasjement på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Også internt har kampanjen engasjert.
– Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra våre ansatte som synes dette er en viktig og god kampanje som skaper stolthet, fortsetter Finboe Svendsen.

– Den enkelte kan gjøre en forskjell.

Kampanjen er utarbeidet av Dinamo, og benytter flere kommunikasjonsflater i de fem ukene kampanjen kjøres.
– Kampanjen har som mål å skape engasjement om arbeidsmiljø hos den enkelte arbeidstaker og vise at det er mulig for hver enkelt å gjøre en forskjell på arbeidsplassen. Videre skal dette resultere i å løfte frem gode kolleger og vise at det nytter, påpeker Kristin Lied i Dinamo.

Så langt har alle elementene i kampanjen skapt et stort engasjement.
– På kampanjesiden får folk et enkelt og humoristisk verktøy for å gi sine kolleger en klapp på skulderen gjennom et fiktivt nyhetsoppslag. I tillegg kan man teste seg selv og finne ut hva slags kollega man selv er på jobben. På siden nominerer man dessuten gode kolleger til kåringen Norges beste kollega: Den utvalgte får en drømmestart på arbeidsdagen med skjult kamera på slep, forteller Lied.

Filmen vises på TV2 og på web fra uke 9.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.