100 år med ren energi: visuell identitet for AFK Vannkraft

I samarbeid med AFK Vannkraft og Arendals Fossekompani har Emdash utviklet visuell identitet og nettside som hedrer en viktig industriell arv og løfter frem selskapets moderne og bærekraftige drift.

En industriell arv

I over et århundre har AFK Vannkraft omskapt rennende vann til ren energi. Selskapet representerer en unik kombinasjon av kraftutbygging og etableringen av storindustri, og har vært et viktig bidrag for lokalsamfunnets økonomiske og industrielle utvikling. Siden forrige århundreskifte har Arendalsvassdraget vært en stabil og konstant kilde til energi. Denne historien ønsket vi å fortelle.

2 karusell 1
2 karusell 2
2 karusell 3
2 karusell 4
2 karusell 5
2 karusell 6

– Designkonseptet baserer seg på evolusjonen og historien som finnes i AFK Vannkraft sitt navn i seg selv. Med vann som fundament skaper AFK Vannkraft ren og fornybar kraft. AFK Vannkraft sin visuelle identitet skal ved hjelp av enkle virkemidler fortelle om hvordan vannet i Arendalsvassdraget blir omdannet til kraft, bygge stolthet og fortelle om en rik industriell arv, forklarer designer i Emdash, Martine Ludvigsen.

Design- og kommunikasjonsbyrået Innoventi fra Arendal har spilt en viktig rolle i prosjektet. Som en lokal bidragsyter har innoventi bidratt med verdifull innsikt og aktiv implementering for å holde arbeidet relevant og solid fra start til slutt.

4 bilde

Enkelt og kraftfullt

Logoens iboende bevegelse forteller om hvordan vann som utgangspunkt kan skape en større verdi. Det typografiske uttrykket er enkelt og kraftfullt, og blander industrielle trekk fra tidlig 1900-tall med en moderne tilnærming. Designsystemet utvider disse enkle, men effektive virkemidlene, hvor kronologi, kraft, og horisontal bevegelse utgjør nøkkelelementer.

– Vi ønsket et designsystem og uttrykk som er kraftfullt og visuelt drevet, med en logo som har slektskap til Arendals Fossekompani. I samarbeid med Emdash Oslo har vi skapt et design- og kommunikasjonskonsept som representerer kjernen til AFK Vannkraft. Takk til Emdash Oslo for et godt og solid samarbeid gjennom hele prosessen, sier Hanne Nyborg Watts i Arendals Fossekompani.

5 karusell 1
5 karusell 2
5 karusell 3
5 karusell 4
7 grid 1
7 grid 2

Andre involverte

E

Eirik Ruud

Fotograf

J

Jan Roald Evensen

Driftssjef, AFK Vannkraft

L

Lene Natalie Friland

Driftssekretær, AFK Vannkraft