Stortingets nye visuelle identitet

Torsdag lanserte Stortinget sin nye visuelle identitet. Riksvåpenet er nå symbolet til Norges nasjonalforsamling.

77828 15fa1 original
77816 98fb2 original
77819 39940 original
77831 7e9a4 original
77843 9caf1 original

Resultatet av prosessen med å utvikle en ny visuell identitet, er at Stortinget nå skal bruke riksvåpenet som symbol. På parlamentariske dokumenter og i presidentskapets virksomhet benyttes riksvåpenet med skjold og krone, ellers brukes riksvåpenet som en frittstående løve.

Viser Stortingets verdier

– Stortinget trenger et symbol som tydelig forteller hvilken funksjon parlamentet har og hvilke verdier vi står for, sier Stortingets direktør, Ida Børresen.

Bakgrunnen for å sette i gang arbeidet med ny visuell identitet var at det ikke er en konsekvent bruk av dagens logo, den stiliserte firkanten, som heller ikke er tilpasset alle flater Stortinget er på.

– Gjennom et omfattende kartleggings- og analysearbeid har vi fått vite at dagens logo er omstridt internt og lite kjent eksternt. Det søker vi å løse med vår nye visuelle identitet, sier Børresen.

– Da vi startet prosjektet, var det med stor respekt, ydmykhet og engasjement. Dette står fortsatt, men etter lanseringen i går vil vi også tilføye stolthet, sier byråleder Helle Thorkildsen i Uniform.

– Vi har hatt et givende samarbeid med Stortinget og jeg vil berømme dem for måten de har tatt eierskap til prosjektet, sier kreativ leder og ansvarlig designer Tone Bergan.

Kontinuitet og fornyelse

Stortingspresident Olemic Thommessen sier følgende om Stortingets nye visuelle identitet:

– Stortingets nye visuelle identitet skal bidra til å synliggjøre landets viktigste arena for politisk debatt. Identiteten binder fortid og fremtid sammen, den representerer både kontinuitet og fornyelse. Identiteten skal bidra til at vi, også visuelt, kommuniserer tydeligere og mer samordnet.

Identiteten vil gradvis bli tatt i bruk på alle Stortingets flater. Første gang ved Stortingets åpning 3. oktober i år.

Involverte byråer

Uniform