Go Electra logo FB

Go Electra

Et komplett filmbyrå der fagpersoner og fasiliteter for konseptutvikling, filmproduksjon og etterarbeid er samlet under samme tak.